معرفی دبیرخانه جذب

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی در حیطه وظایف هیأت اجرایی جذب دانشگاه، انجام امور اجرایی این هیأت را بر عهده دارد.

 

وظایف دبیرخانه جذب:

 

  • انجام امور مربوط به فراخوان جذب اعضای هیأت علمی, اعم از اخذ و اعلام نیاز های جذب اعضای هیات علمی در سامانه جامع نور رضوی، دریافت اطلاعات متقاضیان و ارجاع به دانشکده‌ها، هماهنگی جلسات، اعلام نتایج در سامانه فراخوان جذب اعضای هیأت علمی و ارسال پرونده متقاضیان مورد تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم.
  • انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی (بورس به استخدام پیمانی، طرح سربازی به استخدام پیمانی، پیمانی به رسمی‌آزمایشی، رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی)
  • انجام امور مربوط به متقاضیان انتقالی، مأموریت و جایابی.
  • انجام امور مربوط به متقاضیان راتبه تحصیلی.
  • انجام امور مربوط به تمدید قراردادهای اعضای هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی
  • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تشکیل کارگروه‌ بررسی صلاحیت عمومی و جلسات هیأت‌ اجرایی جذب
  • تهیه و تدوین صورت‌جلسات هیأت اجرایی جذب، ابلاغ و پیگیری مصوبات و تصمیم‌های اخذ شده
  • پیگیری پاسخ بررسی پرونده‌ها از هیأت مرکزی جذب وزارت علوم.
  • پاسخگویی به متقاضیان.

اعضای دبیرخانه:

رئیس دبیرخانه جذب

نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر محبی

شماره تماس: 55912381


کارشناس دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: سید قاسم خادم

شماره تماس: 55912137


کارشناس دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: علیرضا خبازی

شماره تماس: 55912136